Het verleden herleeft!

Bij binnenkomst in museum Vreeburg proeft men de sfeer van hoe men rond 1900 woonde en leefde. Op de begane grond zijn compleet ingerichte boerenkamers te bezichtigen met authentieke meubelen, sieraden, kleding en gebruiksvoorwerpen. Op de stallen en de dars staan speelgoed, werktuigen en gereedschap opgesteld. Een pronkstuk is de miniatuur graandorsmachine (schaal 1:4), die regelmatig in werking wordt gesteld.

De grond, waarop de stolp was gebouwd, behoorde aan de Heren van Schagen. Hiervoor moesten de eigenaren jaarlijks een bedrag aan de slotheren betalen. De oudst bekende eigenaresse was Maria Agnes van Winssen. Na haar overlijden in 1669 verkochten de erven de landerijen aan Schager boeren en de boerderij aan de Texelse lakenkoopman Dirk Goutsbergen. In de eeuwen die volgden ging de stolp vele malen in andere handen over. De eigenaren waren lang niet altijd boeren, maar ook bijvoorbeeld chirurgijn, dominee of schipper.

De laatste familie, die hier ruim tachtig jaar woonde en werkte, was de familie De Pater. Willem de Pater (1846-1921) dreef in het voorjaar zijn vee dwars door Schagen naar zijn land aan de Hoep. In het najaar liepen de beesten weer door de stad, terug naar de stal. Willem de Pater, de laatste boer van Vreeburg, legateerde de boerderij na zijn overlijden aan zijn vriend notaris Gerben Vrijburg uit Schagerbrug.

Vrijwilligers gezocht

Het museum wordt helemaal gerund door vrijwilligers. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar uitbreiding van de groep. Wil je deel uitmaken van één van onze teams: vraag informatie of meld je via info@museumvreeburg.nl.

Meer informatie
tech: dodo.nl | design: studioviv.nl